AKTUELNO

12.PRVI KADAR-AWARDS

NAGRADE FESTIVALA

 

 1. GRAN PRI „STEĆAK KNEZA PAVLA” ZA NABOLJI FILM FESTIVALA dodeljuje se filmu Nuklearne senke autora Mareka Leščevskog.

Obrazloženje:

Iznenađujuće zrelo ostvarenje mladog autora Leščevskog besprekorno stilizovanim filmskim jezikom, bez ijedne izgovorene replike, oslikava posledice sveopšte nuklearne katastrofe, vodeći nas kroz opustošeni postapokaliptični svet iz koga ljudska duša simbolično pronalazi svoj put oslobođenja iz beznađa u obliku ptičice koja odleće u nebo, koje još uvek postoji…

 

 1. "KAPIJA ZVORNIKA" ZA NAJBOLJU REŽIJU dodeljuje seRozi Hani Cigle iz Nemačke za dokumentarac Porodični život

Obrazloženje:

Autorka Roza Hana Cigle nam, naoko hladnim, realističkim i objektivnim rediteljskim postupkom, sa dugim kadrovima, u usporenom montažnom ritmu i bez pokreta kamere, u maniru velikih severnoevropskih slikara realista, prezentuje život jedne porodične zajednice na izolovanom seoskom imanju. Rezultat je uverljivo i gotovo potresno poniranje u najintimnije kutke duša pojedinaca, čiji životi pulsiraju pred okom kamere.

 

 1. "PEČAT KNEZA PAVLA" ZA NAJBOLJI KRATKI IGRANI FILM U SELEKCIJI “KRATKE PRIČE” dodeljuje se filmu Pravi muškarac ne plače autora Lukasa Kastana (Španija)

 

Obrazloženje:

Pravi muškarac ne plače je ostvarenje koje nam, sa iskrenom empatijom i uz upečatljiv i diskretan glumački nastup Alfonsa Lare u ulozi oca, na svež i originalan način prezentuje mnogo puta ispričanu priču o hendikepiranom dečaku koji, uprkos velikoj želji neće uspeti da ostvari svoje snove.  

 

 

 1. "PEČAT KNEZA PAVLA" ZA NAJBOLJI DOKUMENTARNI FILM U SELEKCIJI “U FOKUSU”

dodeljuje se ostvarenju Anatomija čuda, autorke Alesandre Kalesie (Francuska)

 

Obrazloženje:

Paralelno prateći potpuno disparatne životne priče u kontekstu iščekivanja religioznog čuda, rediteljka istražuje postupke, nade i snove stigmatizovanih pojedinaca koji ne uspevaju uvek da shvate da je sam život neviđeno čudo.

 

 

 1. "PEČAT KNEZA PAVLA" ZA NAJBOLJI DOKUMENTARNI FILM U SELEKCII “EX YU U FOKUSU”

dodeljuje se filmu “Enkel” autora Aleksandra Reljića

Obrazloženje:

Film o jednom od najvećih zločina u istoriji čovečanstva, spaja dve naizgled nespojive životne priče - priču preživele logorašice Aušvica i priču o unuku Rudolfa Hesa, nadležnog komandanta Aušvica - i na najplastičniji način potvrđuje teoriju Hane Arent o banalnosti zla.

 

 1. "PEČAT KNEZA PAVLA" ZA NAJBOLJI KRATKI IGRANI  FILM U SELEKCII "ЕX YU KRATKI" dodeljuje se ostvarenju Poslednji zapis Leonida Šejke, reditelja Zlatka Stojilovića (Srbija)

 

Obrazloženje:

Inventivno kombinujući izražajne postupke karakteristične za eksperimentalni i igrani film, autor Poslednjeg zapisa Leonida Šejke ostvaruje neobično kompaktnu, veoma zgusnutu i nadrealističkom simbolikom protkanu narativnu strukturu upečatljive arhitektonike prizora. 

 

 1. FILMSKA KLAPA ZA NAJBOLJI STUDENTSKI DOKUMENTARNI FILM U SELEKCIJI “NOVI POGLEDI” dodeljuje se filmu Obeleženi Jovana Dopuđa (Srbija)

 

Obrazloženje:

Zaogrćući paralelni pripovedni siže intrigantnim alegorijskim ruhom, autor dosledno insistira na kontrastu koji sudbinu usamljenog pojedinca razdvaja od usuda mase prepuštene životnoj stihiji.   

 

 1. FILMSKA KLAPA ZA NAJBOLJI STUDENTSKI KRATKI IGRANI FILM U SELEKCIJI “KLJUČ ZA FILM” dodeljuje se kratkom igranom ostvarenju Aleksandre Odić Kineski zid (Njemačka)

 

Obrazloženje:

Kineski zid je priča o porodičnim i komšijskim odnosima koji se razvijaju u senci posleratne depresije, ispripovedana iz naglašeno dečje vizure. Svaki od likova pokušava da prevlada razne lične i međuljudske zidove, a neki od njih žive u nadi da će bekstvom u drugu sredinu prevladati sve te barijere.

 

 

 

 1. SPECIJALNA NAGRADA PO ODLUCI ŽIRIJA

Kratkom dokumentarnom filmu “Kratki obiteljski film” autora Igora Bezinovića (Hrvatska) dodjeljuje se nagrada za autentičan rediteljski pristup ispitivanju istine.

 

 

 1. SPECIJALNA NAGRADA PO ODLUCI ŽIRIJA

Kratkom dokumentarnom filmu “Isti” reditelja Dejana Petrovića (Srbija) dodjeljuje se nagrada za izuzetno dokumentarno svedočanstvo o relativnosti poimanja ljudske slobode.

 

 1. SPECIJALNA NAGRADA PO ODLUCI ŽIRIJA

Dokumentarnom filmu Radoslava T. Stanišića “Neprilagođeni filmski grof” (Crna Gora) dodjeljuje se nagrada za kompleksan uvid u autorski opus jednog nepravedno zanemarenog filmskog stvaraoca, Mila Đukanovića, koji je dao izuzetan doprinos razvoju jugoslovenske, crnogorske i srpske filmske umetnosti.

 

 1. SPECIJALNA NAGRADA PO ODLUCI ŽIRIJA

Kratkom igranom filmu “Marija” autora Juraja Primorca (Hrvatska) dodeljuje se nagrada za priču o traganju za milošću i pravdom u haosu savremenog sveta.  

 

 

 

ŽIRI:

Srđan Savić, filmski kritičar- predsjednik

Čarna Manojlović, filmska rediteljka-član

dr Jelena Radenović, filmska rediteljka-član

 

1. Specijalna diploma festival za spoj posebnog korišćenja dokumentraistike u igranom filmu o ženama dobrovoljcima u Prvom svjetskom ratu I  ratovima na Balkanu

„Čelične ratnice“, Jelena Mila, Srbija/Švedska

2. Specijalna diploma festivala za specifično uvezivanje ideje i arhivske građe u oblikovanju filmske figure reditelja Mila Đukanovića

„Neprilagođeni, filmski grof“, Radoslav T.Stanišić, Crna Gora

 

Zvornik, 17.11.2018.

 

FESTIVAL’S AWARDS

 

1.       GRAND PRIX “TOMBSTONE OF PRINCE PAVLE” FOR THE BEST MOVIE OF THE FESTIVAL is awarded to Nuclear Shadows by Marek Leszczewski

Explanation:

A surprisingly mature work of the young author Leszczewski, illustrating with an impeccably stylized film language, without a single line pronounced, the consequences of an overall nuclear catastrophe, by taking us through the devastated post-apocalypse world, from which a human soul symbolically finds a way to liberation from hopelessness in form of a bird that flies into the sky, which continues to exist…

 

2.       “THE GATE OF ZVORNIK” FOR THE BEST DIRECTION is awarded to Rosa Hannah Ziegle from Germany for the documentary Family Life

Explanation:

By using seemingly cold, realistic and objective cinematography techniques, long shots, slow editing rhythm and still camera, in the manner of the great Mid European realist painters, the author Rosa Hannah Ziegle presents a life of a family on an isolated countryside estate. The result is a convincing and almost distressing plunging into the most intimate parts of the souls of individuals whose lives are pulsing before the eyes of the camera. 

 

3.       “STAMP OF PRINCE PAVLE” FOR THE BEST SHORT MOVIE IN SELECTION “SHORT STORIES”is awarded to the film Real Man Don’t Cry by Lucas Castan (Spain)

Explanation:

Real Man Don’t Cry is a workthat finds, with sincere empathy and distinguished yet discrete actor’s appearance of Alfonsa Lare featuring the father, a fresh and original way to present a story, told many times before, about a boy with a disability who will not be able to fulfill his dreams despite his great wish.

 

 

4.       “STAMP OF PRINCE PAVLE” FOR THE BEST DOCUMENTARY MOVIE IN SELECTION “IN FOCUS” is awarded to Anatomy of A Miracle by Allesandra Calesia (France)

Explanation:

By simultaneously following two completely disparate life stories, in the context of waiting for a religious miracle, the director explores the acts, hopes and dreams of stigmatized individuals who do not necessarily realize that life itself is an incredible miracle.

 

5.       “STAMP OF PRINCE PAVLE” FOR THE BEST DOCUMENTARY MOVIE IN SELECTION “EX YU IN FOCUS” is awarded to Enkel, by Aleksandar Reljić

Explanation:

A film about one of the greatest crimes in the human history connects two apparently unrelated life stories – the story of a survivor of the Auschwitz concentration camp and the story about the grandson of Rudolf Hess, the commander in charge of the Auschwitz, confirming in a most apparent way Hannah Arendt’s theory of the banality of evil.

6.       “STAMP OF PRINCE PAVLE” FOR THE BEST SHORT MOVIE IN SELECTION “EX YU SHORT STORIES” is awarded to the Last inscription of Leonid Šejka, directed by Zlatko Stojilović (Serbia)

 

Explanation:

By inventively combining the expressive techniques characteristic of the experimental and feature film, the author of the Last Inscription of Leonid Šejka accomplishes an unusually compact, rather dense narrative structure with elements of surreal symbolism and remarkable architecture of sites.

 

7.       FILM CLAPBOARD FOR THE BEST STUDENT DOCUMENTARY MOVIE IN SELECTION “NEW VIEW” is awarded to the Marked, directed Jovan Dopudj (Serbia)

 

Explanation:

By covering a parallel narrative summary by an intriguing allegoric guise, the author consistently insists on the contrast that separates the destiny of a lonely individual from the doom of masses left to the chaos of life.

 

8.       FILM CLAPBOARD FOR THE BEST SHORT MOVIE IN SELECTION “KEY FOR THE MOVIE”

Is awarded to the Great Wall of China, directed by Aleksandra Odić (Germany)

 

Obrazloženje:

The Great Wall Of China is a story about the relationship within a family and between the neighbors, built in the shadow of post-war depression, told from a clearly child’s perspective. Each character is trying to overcome various personal and intrapersonal walls, while some of them are living with a hope that by escaping to a different surrounding they will help overcome all these barriers.

 

 

 1. SPECIAL AWARD OF THE JURY

Family movie, directed by Igor Bezinovic (Croatia)

for an authentic director’s approach to exploring truth

 

 

 1. SPECIAL AWARD OF THE JURY

 The Same,  directed by Dejan Petrovic (Serbia)

for an extraordinary documentary testimonial on how relative perception of human freedom is.

 

 1. SPECIAL AWARD OF THE JURY

 UNSUITABLE, FILM GROF,directed by Radoslav T. Stanišić (Montenegro)

 

for a complex insight in the complete work of a unjustly neglected film author, Milo Đukanovic, who gave a remarkable contribution to the development of Yugoslav, Montenegrin and Serbian film art.

 

 1. SPECIAL AWARD OF THE JURY

Mary, directed by Juraj Primorac (Croatia)

is awarded a prize for a story on the search for mercy and justice in the chaos of the modern world.

 

 

 

 

 

 

Jury:

Srđan Savić, film critic - president

Čarna Manojlović, film director-member

Jelena Radenović, PhD, film director

 

1. Special diploma of the Festival is awarded to IRON WARIORESSES, directed by Jelena Mila, (Serbia/Sweden)

 

for the combination of a specific deployment of documentary approach in the featured movie about women volunteers in during World War I and the Balkan Wars .

 

 

2. Special diploma of the Festival is awarded to UNSUITABLE, FILM GROF, directed by Radoslav T. Stanišić (Montenegro) for making a specific link between the idea and archive materials in shaping a film figure of the director Milo Đukanović.

 

 

Zvornik, 17th November, 2018.

 

 

 

12. PRVI KADAR PROGRAM

 

PONEDELJAK / MONDAY 12. Novembar/12th November

10,00 am

KC I.N.SARAJEVO

KIDS FEST

 

Premijerno u Istočnom Sarajevu

Igrani film za djecu “Zlogonje”, Raško Miljković, 90’, 2018., Srbija

Premiere in East Sarajevo

Featured film for children „The Witch Hunters“, Raško Miljković, 90’, 2018, Serbia

11,30 am

KC I.N.SARAJEVO

KIDS FEST  Izbor animiranih filmova / Selection of animated films

14,00 / 2,0 pm

DOM OMLADINE ZVORNIK

FILMSKA ŠKOLA PRVOG KADRA / RADIONICA ANIMIRANOG FILMA

FILM SCHOOL OF “FIRST FRAME” / ANIMATED MOVIE WORKSHOP

14,00/ 2,0pm

KC I.N.SARAJEVO

20 GODINE AKADEMIJE UMETNOSTI BANJA LUKA-LAUREAT 12. PRVOG KADRA

20TH ANNIVERSARY OF ACADEMY OF ART BANJA LUKA-LAUREAT OF THE FESTIVAL

PRINCEZA I POŠTAR/PRINCESS AND POSTigrani/short 12'21'', Dragan Radetić, RS/BiH

SA DVE NOGE U ZEMLJI/WITH TWO LEGS IN THE COUNTRYigrani/short, 32’10’’, Saša Hajduković, RS/BiH

KONSTRUKCIJA/ CONSTRUCTION  - igrani/short, 11’30’’, Tamara Kesić, RS/BiH

PRAZNOVANJE/Holidaying – dokumentarni/documentary, 13’30’’, Dajan Javorac, RS, BiH

NEKO OD NAS/SOME OF US – igrani/short, 09’02’’, Anja Kavić, RS, BiH

IMPERATIV/IMPERATIVEdokumentarni/documentary, 06’39’’, Jelena Ilić Todorović, RS, BiH

OJ, KRAJINO!/FRONTIER, BLOODY FRONTIER / – igrani/short, 28:20, Saša Karanović

18,00/6,00 pm

DOM OMLADINE ZVORNIK

FILMSKA ŠKOLA PRVOG KADRA  /  RADIONICA ANIMIRANOG FILMA

FILM SCHOOL OF “FIRST FRAME”  /  ANIMATED MOVIE WORKSHOP

18,30/6,30pm

KC I.N.SARAJEVO

PRESS

19,00/7,00 pm

KC I.N.SARAJEVO

CEREMONIJA SVEČANOG OTVARANJA FESTIVALA

/ FESTIVAL OPENING CEREMONY

OTVARANJE IZLOŽBE FOTOGRAFIJA „Hrabre žene putuju kroz vreme“

OPENING OF THE EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY “Brave Women Travel through Time”, Autorke/Authors: Aleksandra Jovanić, Čarna Mаnojlović

Baletni studio Art Corner/Ballet Studio Art Corner, Strauss Rsdetzky March, 

koreograf/ choreographer: Aleksandra Smiljanic

PREMIJERNO U REPUBLICI SRPSKOJ/PREMIERE IN REPUBLIC OF SRPSKA

Igrani film “GRANICE KIŠE”, rediteljI: Nikola Mijović, Vlastimir Sudar, 93’, 2018, Srbija, RS, CG

Gosti: Nedjeljko Milović, Ognjen Vujović

Featured film “Borders, Raindrops”, directed by: Nikola Mijović, Vlastimir Sudar, 93’, 2018, Serbia, RS, Montenegro, Guests: Nedjeljko MIlović, Ognjen Vujović

 

UTORAK / TUESDAY 13. November/13th November

10,00 am

KC I.N.SARAJEVO

KIDS FEST

 

Premijerno u Istočnom Sarajevu

Igrani film za djecu “Zlogonje”, Raško Miljković, 90’, 2018., Srbija

Premiere in East Sarajevo

Featured film for children „The Witch Hunters“, Raško Miljković, 90’, 2018, Serbia

10,00-14,00

DOM OMLADINE ZVORNIK

FILMSKA ŠKOLA PRVOG KADRA  /  RADIONICA ANIMIRANOG FILMA

FILM SCHOOL OF “FIRST FRAME”  /  ANIMATED MOVIE WORKSHOP

11,30

KC I.N.SARAJEVO

ISTI/THE SAME, dokumentarni/documentary, Dejan Petrović, 17’, Srbija/Serbia, 2017.

YOU DIDN’T FORGET/NISI ZABORAVIO, kratki igrani/short film, Simon Intihar, 13’40’’, Slovenija/Slovenia, 2016.

TIMMY, kratki igrani/short film, Lyubo Yonchev, 15’, Bugarska/Bulgaria, 2018.

BARS, WALLS, dokumentarni/documentary, Sara Stijović, 12’, Crna Gora/Montenegro, 2018.

ROBBED SOUL/OPLJAČKANA DUŠA, kratki igrani/short film, August Adrian Braatz, 28’ 17’’, Slovenija/Slovenia, 2017.

ELODIE, kratki igrani/short film, Stephane Bouche, 6’, France, 2018.

GOOD SON, kratki igrani/short film, Pablo DE Vila, 1’, Spain, 2018.

12,00

KC I.N.SARAJEVO

PRESS

14,00/2,00pm

KC I.N.SARAJEVO

ENKEL, dokumentarni/documentary, Aleksandar Reljić, 82’15’’, Srbija/Serbia, 2018.

DODIR/TOUCH, kratki igrani/short film, Stojan Vujičić, 12’10’’, Republika Sjeverna Makedonija/Republic of Norhern Macedonia, 2017.

14,00/2,00 pm

DOM OMLADINE ZVORNIK

KIDS FEST

 

Izbor animiranih filmova Međunarodnog festivala animiranog filma “Konstantinov zlatnik”, Niš, Srbija/ Selection of animated films of the International Animated Film Festival "Konstantin’s Gold", Nis Serbia

17,30/5,30 pm

KC I.N.SARAJEVO

IKEA for YU, dokumentarni/documentary, Marija Ratković Vidaković, Dinka Radonić, 52’, Hrvatska/Croatia

UVIK ISTO/ALWAYS THE SAME, dokumentarni/documentary, Slavica Šnur, 40’, Hrvatska/Croatia, 2018.

19,00/7,00 pm

KC I.N.SARAJEVO

NEPRILAGOĐENI, FILMSKI GROF/UNSUITABLE, FILM GROF, dokumentarni/documentary, Radoslav T.Stanišić, 46’, Crna Gora/Montenegro, 2018

REAL MAN DON’T CRY/PRAVI MUŠKARSCI NE PLAČU, kratki igrani/short film, Lucas Castan, 19’, Španija/Spain, 2017.

NUCLEAR SHADOWS/NUKLEARNE SJENKE, kratki igrani/short film, Marek Leszczewski, 15’, Poljska/Poland, 2017.

20,30/8,30 pm

KC I.N.SARAJEVO

VEČE LAUREATA/THE EVENING OF LAUREATE

Izbor filmova RTRS/Selected of the movies of Radio Television of Republic of Srpska

 

SRIJEDA/WEDNESDAY 14.Novembar/14th November

10,00-14,00

DOM OMLADINE ZVORNIK

FILMSKA ŠKOLA PRVOG KADRA  /  RADIONICA ANIMIRANOG FILMA

FILM SCHOOL OF “FIRST FRAME”  /  ANIMATED MOVIE WORKSHOP

11,30 am

KC I.N.SARAJEVO

ČAROBNJAK IZ MUTNJA/WIZARD FROM MUTANJ, dokumentarni/documentary, Branko Lazić, 56’, RS/BiH, 2018.

CUCKOO/KUKAVICA, kratki igrani/short film, Hadži-Aleksandar Đurović, 17’33’’, Srbija/Serbia, 2017.

OBELEŽENI/MARKED, dokumentarni/documentary, Jovan Dopuđ, 10’47’’, Srbija/Serbia, 2018.

SOMEONE GOOD WILL FIND YOU, short film, Llelila Strogov, 8’40’’, SAD, 2016.

12,00

KC I.N.SARAJEVO

PRESS

14,00/2,00 pm

KC I.N.SARAJEVO

SARAJ’VO, dokumentarni/documentary, Mustafa Mustafić, 56’, BiH, 2017.

EIGHTDAY/OSMI DAN, kratki igrani/short film, Jasmin Pivić, 9’55’’, BiH, 2018.

TOMISLAV’S DIARY/TOMISLAVOV DNEVNIK, kratki igrani/short film, Vinko Laotović, 15’, BiH, 2018.

16,00/ 4,00 pm

KC I.N.SARAJEVO

SPECIJALNA PROJEKCIJA ZA KPZ KULA/SPECIAL PROJECTION FOR CCO KULA-

NON COMPETITION PROGRAM

17,00/5,00pm

KC I.N.SARAJEVO

EDUKATIVNI PROGRAM/EDUCATIONAL PROGRAM

DUGO PUTOVANJE U RAT/THE LONG ROAD TO WAR, dokumentarni/documentary, Miloš Škundrić, 117’, Srbija/Serbia, 2018.

19,00/7,00 pm

KC I.N.SARAJEVO

ČELIČNE RATNICE/IRON WARIORESSES, igrani film/featured movie, Jelena Mila, 78’, Srbija/Serbia, Švedska/Sweden, 2018.

20,30/8,30pm

KC I.N.SARAJEVO

KONCERT GRUPE “ATENTAT” "Good Morning Mr. Orwell"

 

ČETVRTAK/THURSDAY 15.November/15th November

11,00

DOM OMLADINE ZVORNIK

OKUPIRANI BIOSKOP/OCCUPIED CINEMA, dokumentarni/documentary, Senka Domanović, 87’, Srbija/Serbia, 2018.

IKU MANIEVA, dokumentarni/documentary, Isaac Ruiz Gastellum, 7’30’’, Mexico/Meksiko, 2017.

108 UNKNOWN PEOPLE/108 NEPOZNATIH LJUDI, dokumentarni/documentary, Jeans Nagels, 9’50’’, Njemačka/Germany, 2016.

16,00/4,00 pm

DOM OMLADINE ZVORNIK

4 GODINE U 10 MINUTA/4 YEARS IN 10 MINUTES, dokumentarni/documentary, Mladen Kovačević, 62’, Srbija/Serbia, 2018.

GREAT WALL OF CHINA/KINESKI ZID, kratki igrani/short film, Aleksandra Odić, 36’, Njemačka/Germany, 2017.

SVITANJE/SUNRISE, dokumentarni/documentary, Javier Extremera Rodriguez (Španija/Spain), 15’, Srbija/Serbia, 2017.

17,00

DOM OMLADINE ZVORNIK

PRESS

18,00/6,00

DOM OMLADINE ZVORNIK

PROMOCIJA FILMSKI ČASOPIS “FILAŽ”

PROMOTION FILM JOURNAL “FILAŽ”

Gosti/Guests: Srđan Savić, glavni i odgovorni urednik/editor Dejan Dabić, kritičar/critic

19,00/7,00 pm

DOM OMLADINE ZVORNIK

DRUGA STRANA SVEGA/THE OTHER SIDE OF EVERYTHING, dokumentarni/documentary, Mila Turajlić, 104’, Srbija/Serbia, 2018.

CO-DRIVERS/SUVOZAČI, kratki igrani/short film, Ognjen Isailović, 20’, Srbija/Serbia, 2017.

 

PETAK/FRIDAY 16. Novembar/16th November

11,00 am

DOM OMLADINE ZVORNIK

THE NEW CHILDREN OF GOLZOW, dokumentarni/documentary,Simone Catharina Gaul, 88’, Njemačka/Germany, 2017.

KRATKI OBITELJSKI FILM/SHORT FAMILY MOVIE, dokumentarni/documentary, Igor Bežinović, 20’, Hrvatska/Croatia, 2016.

POSLJEDNJI ZAPIS LEONIDA ŠEJKE/LAST INSCRIPTION OF LEONID ŠEJKA, kratki igrani/short film, Zlatko Stojilović, 14’29’’, Srbija/Serbia, 2017.

12,00

DOM OMLADINE ZVORNIK

PRESS

13,00/1,00 am

DOM OMLADINE ZVORNIK

KIDS FEST

Premijerno u Zvorniku - Igrani film za djecu “Zlogonje”, Raško Miljković, 90’, 2018., Srbija

Premiere in Zvornik - Featured film for children „The Witch Hunters“, Raško Miljković, 90’, 2018, Serbia

14,30/2,30pm

DOM OMLADINE ZVORNIK

FILMSKA ŠKOLA PRVOG KADRA/FILM SCHOOL OF FIRST FARME  DokMasterKlas

"Umetnost dokumentarizma - Portret u dokumentarnom filmu"
predavač: Čarna Manojlović, filmska rediteljka

"Art of Documentary - Portrait in a Documentary" lecturer: Čarna Manojlović, film director

16,00/16,00pm

DOM OMLADINE ZVORNIK

MAYSKAYA str, dokumentarni/documentary, Gabriel Tejedor, 69’, Švajcarska/Switzerland, 2017.

MARIJA/MARY, kratki igrani/short film, Juraj Primorac, 26’, Hrvatska/Croatia, 2018.

19,00/7,00pm

DOM OMLADINE ZVORNIK

Igrani film “GRANICE KIŠE”, rediteljI: Nikola Mijović, Vlastimir Sudar, 93’, 2018, Srbija, RS, CG

Featured film “Borders, Raindrops”, directed by: Nikola Mijović, Vlastimir Sudar, 93’, 2018, Serbia, RS, Montenegro

 

SUBOTA/SATURDAY 17. Novembar/17th November

10,00 am

DOM OMLADINE ZVORNIK

ČUVARI/GUARDS, dokumentarni/documentary, Miljan Gogić, 41’, Srbija/Serbia, 2017.

ARE YOU VOLLEYBALL?!/JESTE LI VI ODBOJKAŠ?,  kratki igrani/short film, Mohammad Bakhsi, 15’ Iran, 2017.

FEBRUARY/FEBRUAR, kratki igrani/short film, Mlađen Minić, 19’55’’, Srbija/Serbia, 2017.

MUD FENCE, dokumentarni/documentary, Manuel Pasik, 23’, Argentina, 2017.

13,00/1,00pm

DOM OMLADINE ZVORNIK

PORIV, dokumentarni/documentary, Dušan Golubović, 46’, Srbija/Serbia, 2018.

MOMSY/ MAJČI, dokumentarni/documentary, Josip Lukić, 51’, Hrvatska/Croatia, 2018.

15,00/3,00pm

DOM OMLADINE ZVORNIK

FAMILY LIFE/PORODIČNI ŽIVOT, dokumentarni/documentary, Rosa Hannah Ziegle, 97’, Njemačka/Germany, 2018.

17,00/5,00

DOM OMLADINE ZVORNIK

ANATOMY OF A MIRACLE/ANATOMIJA ČUDA, dokumentarni/documentary, Allesandra Calesia, 93’, Francuska/France, 2017.

19,00/7,00

DOM OMLADINE ZVORNIK

 

SVEČANO ZATVARANJE FESTIVALA/CLOSING CEREMONY

Dodjela nagrada/Awarding prizes

Projekcija nagrađenih filmova/Projection of award-winning films

Etno sastav Katera, Istočno Sarajevo/Ethno Group “Katera”, East Sarajevo

 

SUBMISSION YOUR MOVIE ON CLICK FOR FESTIVALS

It's easy easy way to submit your move on this link:

https://www.clickforfestivals.com/prvi-kadar-international-film-festival

12. Prvi kadar SELECTION

12. International  Film Festival „Prvi kadar/First Shot“-Prvi kadriraj/Shoot First !

12-17.11.2018.

East  Sarajevo/Zvornik

Republic of Srpska/Bosnia and Herzegovina

 

RESULTS OF SELECTION

 

 

EX YU U FOKUSU

 

1. ISTI/THE SAME, dokumentarni, Dejan Petrović, 17’, Srbija, 2017.

 

2. ČAROBNJAK IZ MUTNJA/WIZARD FROM MUTANJ, dokumentarni, Branko Lazić, 56’, RS/BiH, 2018.

 

3. 4 GODINE U 10 MINUTA/4 YEARS IN 10 MINUTES, dokumentarni, Mladen Kovačević, 62’, Srbija, 2018.

 

4. ENKEL, dokumentarni, Aleksandar Reljić, 82’15’’, Srbija, 2018.

 

5. SARAJ’VO, dokumentarni, Mustafa Mustafić, 56’, BiH, 2017.

 

6. IKEA for YU, dokumentarni, Marija Ratković Vidaković, Dinka Radonić, 52’, Hrvatska

 

7. DRUGA STRANA SVEGA/THE OTHER SIDE OF EVERYTHING, dokumentarni, Mila Turajlić, 104’, Srbija, 2018.

 

8. KRATKI OBITELJSKI FILM/SHORT FAMILY MOVIE, dokumentarni, Igor Bežinović, 20’, Hrvatska, 2016.

 

9. NEPRILAGOĐENI, FILMSKI GROF/UNSUITABLE, FILM GROF, dokumentarni, Radoslav T.Stanišić, 46’, Crna Gora, 2018

 

10. ČUVARI/GUARDS, dokumentarni, Miljan Gogić, 41’, Srbija

 

11. UVIK ISTO/ALWAYS THE SAME, dokumentarni, Slavica Šnur, 40’, Hrvatska, 2018.

 

12. OKUPIRANI BIOSKOP/OCCUPIED CINEMA, dokumentarni, Senka Domanović, 87’, Srbija, 2018.

 

 

IN FOCUS- international selection of documentary movies

 

 

1. RUE MASKAYA, dokumentarni/documentary, Gabriel Tejedor, 69’, Švajcarska, 2017.

 

2. THE NEW CHILDREN OF GOLZOW, dokumentarni/documentary,Simone Catharina Gaul, 68’, Njemačka/Germany, 2017.

 

3. FAMILY LIFE, dokumentarni/documentary, Rosa Hannah Ziegle, 97’, Njemačka/Germany, 2018.

 

4. ANATOMY OF A MIRACLE, dokumentarni/documentary, Allesandra Calesia, 93’, Francuska/France, 2017.

 

5. IKU MANIEVA, dokumentarni/documentary, Isaac Ruiz Gastellum, 7’30’’, Mexico, 2017.

 

6. 108 UNKNOWN PEOPLE, dokumentarni/documentary, Jeans Nagels, 9’50’’, Njemačka/Germany, 2016.

 

 

EX YU KRATKE PRIČE/EX YU SHORT STORIES

 

1. MARIJA/MARY, kratki igrani/short film, Juraj Primorac, 26’, Hrvatska/Croatia, 2018.

 

2. YOU DIDN’T FORGET/NISI ZABORAVIO, kratki igrani/short film, Simon Intihar, 13’40’’, Slovenija/Slovenia, 2016.

 

3. CUCKOO/KUKAVICA, kratki igrani/short film, Hadži-Aleksandar Đurović, 17’33’’, Srbija/Serbia, 2017.

 

4. EIGHTDAY/OSMI DAN, kratki igrani/short film, Jasmin Pivić, 9’55’’, BiH, 2018.

 

5. DODIR/TOUCH, kratki igrani/short film, Stojan Vujičić, 12’10’’, Republika Sjeverna Makedonija/Republic of Norhern Macedonia, 2017.

 

6. POSLJEDNJI ZAPIS LEONIDA ŠEJKE/LAST NOTE OF LEONID ŠEJKA, kratki igrani/short film, Zlatko Stojilović, 14’29’’, Srbija/Serbia, 2017.

 

 

 

SELECTION OF INTERNATIONAL SHORT MOVIE „SHORT STORIES“

 

 

1. SOMEONE GOOD WILL FIND YOU, short film, Llelila Strogov, 8’40’’, SAD, 2016.

 

2. TIMMY, short film, Lyubo Yonchev, 15’, Bulgaria, 2018.

 

3. GOOD SON, short film. Pablo DE Vila, 1’, Spain, 2018.

 

4.  REAL MAN DON’T CRY, short film, Lucas Castan, 19’, Spain, 2017.

 

5. ARE YOU VOLLEYBALL?!, short film, Mohammad Bakhsi, 15’ Iran, 2017.

 

6. ELODIE, short film, Stephane Bouche, 6’, France, 2018.

 

 

STUDENT SHORT FILM

„KEY FOR THE MOVIE“

 

 

1. ROBBED SOUL/OPLJAČKANA DUŠA, kratki igrani/short film, August Adrian Braatz, 28’ 17’’, Slovenija/Slovenia, 2017.

 

2. NUCLEAR SHADOWS/NUKLEARNE SJENKE, kratki igrani/short film, Marek Leszczewski, 15’, Poljska/Poland, 2017.

 

3. CO-DRIVERS/SUVOZAČI, kratki igrani/short film, Ognjen Isailović, 20’, Srbija/Serbia, 2017.

 

4. FEBRUARY/FEBRUAR, kratki igrani/short film, Mlađen Minić, 19’55’’, Srbija/Serbia, 2017.

 

5. GREAT WALL OF CHINA/KINESKI ZID, kratki igrani/short film, Aleksandra Odić, 30’, Njemačka/Germany, 2017.

 

6. TOMISLAV’S DIARY/TOMISLAVOV DNEVNIK, kratki igrani/short film, Vinko Laotović, 15’, BiH, 2018.

 

 

 

 

 

 

STUDENT DOCUMENTARY MOVIE

„NEW VIEWS“

 

1. OBELEŽENI/MARKED, dokumentarni/documentary, Jovan Dopuđ, 10’47’’, Srbija/Serbia, 2018.

 

2. MUD FENCE, dokumentarni/documentary, Manuel Pasik, 23’, Argentina, 2017.

 

3. PORIV, dokumentarni/documentary, Dušan Golubović, 46’, Srbija/Serbia, 2018.

 

4. BARS, WALLS, dokumentarni/documentary, Sara Stijović, 12’, Crna Gora/Montenegro, 2018.

 

5. DOLINA VLADARA/VALLEY OF THE RULLERS, dokumentarni/documentary, Efim Graboy (Rusija/Russia), 25’ 38’’, Srbija/Serbia, 2017.

 

6. MOMSY/ dokumentarni/documentary, Josip Lukić, 51’, Hrvatska/Croatia, 2018.

 

 

Aleksandra Mitrić-Štifanić

Art director and selector

 

East Sarajevo, 24.10.2018.

11.PRVI KADAR AWARDS

11. International Film Festival “Prvi kadar-Pravi kadar”

06th – 110th November, 2017.

East Sarajevo, Republic of Srpska

Bosnia and Herzegovina

 

FESTIVAL AWARD:

1. GRAND PRIX “TOMBSTONE OF PRINCE PAVLE” FOR THE BEST MOVIE OF THE FESTIVAL

RUPA'S BOUTIQUE/ Rupin butik, Glória Halász, dokumentarni/documentary, 52', 2017, Mađarska/Hungary

Obrazloženje:

Kada žene žrtve nasilja životnim optimizmom pobeđuju stvarnost I ulivaju nadu u život.

2.  FILM CLAPBOARD FOR THE BEST STUDENT DOCUMENTARY MOVIE IN SELECTION “NEW VIEW”

       ZVUK LAMPAŠA/Sound of light, Anthonia Milcheva (Bulgaria), dokumentarni/documentary, 13', 2016, Srbija/Serbia

Explanation:

Escape from everyday life to the love of extinct trades.

3. FILM CLAPBOARD FOR THE BEST SHORT MOVIE IN SELECTION “KEY FOR THE MOVIE” It is awarded equally to films:

EPITAPH/Epitaf, Dušan Golubović, kratki igrani/short film, 11' , 2017, Srbija/Serbia

       PAPARUDA/Paparuda, Lucia Lupu, kratki igrani/short film, 14', 2016, Moldavija/Moldova

 

Explanation:

The award divides two films equally into the aesthetic values and the author's gift.

4. “STAMP OF PRINCE PAVLE” FOR THE BEST SHORT MOVIE IN SELECTION “SHORT STORIES”

FLUFFY/Flafi, Lee Filipovski, kratki igrani/short film, 24', 2016, Srbija/Serbia

Explanation:

A reflex metaphor of the time in which we live and a dilemma: to stay or to go, which breaks through the child's growing up.

5. “STAMP OF PRINCE PAVLE” FOR THE BEST DOCUMENTARY MOVIE IN SELECTION “IN FOCUS”

FLOTEL EUROPA/Flotel Europa, Vladimir Tomić, dokumentarni/documentary, 71', 2015, Danska/ Denmark, Srbija/Serbia

Explanation:

A Bible story woven from personal archival material of remarkable emotional charge.

6. “STAMP OF PRINCE PAVLE” FOR THE BEST DOCUMENTARY MOVIE IN SELECTION “EX YU IN FOCUS”

DVIJE ŠKOLE/Two Schools,  Srđan Šarenac, dokumentarni/documentary, 43', 2017, BiH/, Srbija/Hrvatska, BiH/Serbia/Croatia

Explanation:

The story of the Bosnian Gordian knot, which is in peace, is not resolved still.

 

7. SPECIAL AWARD OF THE JURY

THE FATHER'S LANGUAGE/Očev jezik, Christina Suks,  kratki igrani/short film, 15', 2016, Rumunija/Romania

Explanation:

Misunderstanding among family members in which father and daughter speak different languages and come from different nationalities.

8. SPECIAL AWARD OF THE JURY

SLATKO OD NIŠTA /In Praise of Nothing, Boris Mitić, dokumentarni/documentary, 78', 2017, Srbija/Hrvatska, Serbia/Croatia

Explanation:

         When nothing or anything is created from anything ... it is art

 

Jury:

Dragan Elčić, director, president, RS / BiH

Dana Dimitriu-Chelba, Member, Director of the Bucharest Film Festival, Romania

Dragan Marinković, pr and marketing manager, Yugoslav Film Archive, Serbia

AWARD "GOLDEN GRAIN" FOR BEST FILM AUDIENCE CHOICE-awarded Company “Zlatno zrno”

             “LICA LAFORE”, Denisa Bojića, koji je izazvao najviše emocija kod publike

 

      SPECIAL AWARD “GOLDEN BUTTERFLY”- awarded VIVA FILM FESTIVAL SARAJEVO according to the protocol on cooperation

PO SUNCU HODA/In Memory off, Stefan Krasić, kratki igrani/short film, 30', 2017, Srbija/Serbia

 

East Sarajevo, 10th November, 2017.                

Potkategorije

Konkursi i aplikacije