FORUM PREDSTAVA "DESET GODINA POSLIJE"BATINA NIJE IZAŠLA IZ RAJA- FORUM PREDSTAVA
“ Deset godina poslije”
Ciklusom radionica, forum metodom,  koje su obrađivale životne situacije sa osnovnim ciljem ukazivanja na tlačenje I nasilje I traženje mogućih I  pozitivnih rješenja, koji će biti od koristi  I pomoći u mnogim situacijama akterima ovog projekta.
Predstava “ Deset godina poslije” zasnovana je na životnim pričama djece sa posebnim potrebama, u vezi sa njihovim školovanjem.
Kroz realizaciju ciljeva projekta , mladi su dodatno osnažili sljedeća znanja i vještine:
- Nenasilno rješavanje konflikta
-Komunikacijske vještine (aktivno slušanje, aktivni govor)
-Vještine mirnog rješavanja sukoba
-Vještine samokontrole i tolerancije
Aktivnosti unutar projekta ističu  važnost  aktivnog  podsticanja i  sposobnosti nenasilnog  rješavanja problema .
 Odnos s vršnjacima omogućio je mladima razvoj svijest o vlastitoj odgovornosti,  što im daje predispoziciju za bolje upravljaju odnosima u porodici, školi i  svojoj okolini.
Projekat je realizovao Forum teatar  u saradnji sa članovima Udruženja “Vratite nam osmijeh” , a podržan od Fondacije Schüler Helfen Leben (SHL).

 


           

Share this post
FaceBook  Twitter