POTPISANA ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA O NASILJU

U cilju nastavka saradnje sa srednjim školama Istočnog Sarajeva i početka saradnje sa osnovnim školama Istočnog Sarajeva, Forum teatar, u saradnji sa Asocijacijom XY i u okviru  UN Women projekta „Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“, koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju organiziovao je TRENING ZA NASTAVNIKE, koji je održan 08.juna, 2018. godine  u Kulturnom centru I.N.Sarajevo.
Cilj treninga bio je da se nastavno osoblje osnovnih i srednjih škola obuči za rad na polju spriječavanja nasilja i upozna sa značajem projekta Inicijativa mladih –i ključnim strategijama djelovanja, dosadašnjim rezultatima njegovog sporvođenja u praksi, kao i iskustvima  članova Budi muško kluba i budi žensko saveza, koji projekat sprovode u školama, kao vršnjački edukatori.
„Vršnjačka edukacija daje odlične rezultate u prenosu znanja i vještina te prijateljskog pristupa u prevencija vršnjačkog nasilja i promociji zdravih životnih stilova. Dugogodišnjim radom i zalaganjem, shvatili smo da je potrebno uključiti i druge faktore društva u svrhu povećanja znanja kod mladih ljudi. S toga ovaj put sa nastavnicima i profesorima/icama želimo postići još veći efekat. Zamislite da na odjeljenskoj zajednici postoji profesor/ica, obučen/a i osnažen/a-sa velikom količinom znanja i vještina prema mladim ljudima, koji može razgovarati s učenicima/icama o temama s kojima se oni stalno susreću i što je još važnije, sa temama o kojima mladi ljudi misle da mogu razgovarati samo sa svojim vršnjacima.
Zbog toga ovaj trening za profesore/ice neće poslužiti samo za povećanje znanja, već će biti karta za ulazak u drugu dimenziju pristupa prema mladim ljudima. To će osnažiti njihove pedagoške vrline i omogućiti procjenu i odabir načina individualnog pristupa prema svakoj mladoj osobi.“, Trener vršnjačke edukacije-Koordinator za mlade Budi muško klub Sarajevo, Asocijacije XY
Desetogodišnja praksa programa koji primjenjujemo tokom realizacije ovog projekta, a koja se sprovodi na teritoriji Republike Srpske i BiH, u radu sa mladićima i djevojkama, pokazala se kao veoma uspješna u promociji zdravih stilova života i stvaranja zdravog i prosperitetnog okruženja za mlade, zbog čega želimo da projekat još više učvrstimo u školama.
U vrijeme kada je nasilje sve prisutnije među vršnjacima i u školama, veoma je važno da se pored edukacije mladih edukuju i nastavnici i stručno osoblje kroz  Program Mladi – inovativni i sveobuhvatni model prevencije nasilja, koji je do sada dao izuzetno dobre rezultate i koji je 2017. godine dobio prvu nagradu (Global Education Inovation Award), kao jedan od najkvalitetnijih u Evropi. 
Nastavnici su imali priliku da se upoznaju sa 3 modula koja mogu koristiti u svom radu. Ovom prilikom potpisana  je Zajednička deklaracije protiv nasilja, čime se pokazala spremnost obrazovnog sistema i nevladinog sektora da zajedničkim djelovanjem učine sve kako bi se spriječilo nasilje i kako bi se stvorilo bolje okruženje za mlade.

Share this post
FaceBook  Twitter