FORUM TEATAR LIDER U PREVENCIJI NASILJA

U saradnji sa Asocijacijom XY i podrškom UN Women BiH, Forum teatar, Istočno Sarajevo, počinje sa realizacijom projekta „Sveobuhvatni pristup u uključivanju  mladića i medija u prevenciji nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini“ sa ciljem da se kroz sprovođenje istraživanja, implementaciju edukativnih i kreativnih radionica i aktivnosti kampanje „Inicijativa mladića“, podigne svijest, obrazuje i utiče na promjene u ponašanju mladih, da se promovišu osnovne vrijednosti rodne ravnopravnosti, prevencije nasilja, nasilja prema ženama i nasilja u porodici, kao i zdravi životni stilovi. „Projekat predstavlja nastavak aktivnosti koje smo započeli prije dvije godine, u saradnji sa Care International i Asocijacijom XY, Sarajevo, čiji je cilj bio podizanje svijesti mladih o prisutnosti nasilja, kako se izboriti sa njim i izgraditi jedan zdrav stil života. Kroz istraživanja, radionice, kampanje i druženje u „Budi muško klubu“ i motivacione aktivnosti projekta, mladima su se predstavili postulati o zdravom načinu života. Oni su se edukovali o značajnim temama, koje se tiču njihovog perioda odrastanja, kroz treninge vršnjačkih edukatora“, istakla je koordinatorica projekta Aleksandra Mitrić-Štifanić.
 Jedan od treninga, koji je podržan od NVO „Care Balkan“, održan je u subotu 04.02. gdje su prisustvovali učenici Srednjoškolskog centra Istočna Ilidža i Srednje škole „28.juni“, kao i članovi „Budi muško, stvarno cure kluba“, Istočno Sarajevo. Trener vršnjačke edukacije Amer DŽekman, koordinator „Budi muško, fakat cure kluba“ iz Sarajeva, prenio je svoje petogodišnje iskustvo u vođenju radionica među vršnjacima.
„Na jednodnevnom treningu smo govorili o pet veoma značajnih tema za mlade, o kojima oni danas jako malo znaju i o kojima se danas sa njima jako malo govori. Krenuli smo sa temom vršnjačkog pritiska i kako se izboriti sa njim, da bismo im kroz shvatanje ciklusa nasilja predstavili odnos između žrtve, nasilnika i posmatrača i kako se može riješiti jedan od ključnih problema današnjice, a to je nasilje. Pored toga obradili smo i teme: Šta radim kad sam ljut/a?, Od nasilja do poštovanja u intimnim vezama, Šta su droge, Zdravlje, polno prenosive infekcije, HIV i AIDS“, istakao je DŽekman.
Mladi koji su prošli ovaj trening će sada, uz koordinaciju Forum teatra, samostalno realizovati radionice na ove teme sa svojim vršnjacima u školama. Na taj način stvaramo mrežu mladih lidera, koji će širiti ideju o zdravom načinu života, stvarajući sredinu bez nasilja.
    Forum teatar, Istočno Sarajevo će ovaj projekat realizovati sa Srednjim školama Istočnog Sarajeva, nakon potpisivanja Memoranduma o razumijevanju i saradnji.
Tokom realizacije projekta, biće sprovođenje brojne aktivnosti:
- programske aktivnosti i kampanje u školama, koje će uticati na svijest mladih , u cilju stvaranja zdravijeg okruženja
- formiranje klubova u kojima će se družiti mladi, kroz edukativne programe
- besplatne kreativne radionice za mlade
- medijska vidljivost i promocija učešća škola u lokalnoj zajednici u vannastavnim aktivnostima
- vannastavna edukacija mladih, osnaživanje i osposobljavanje mladih  za projekte koje će i sami realizovati u okviru školskih projakata i aktivnosti
Desetogodišnja praksa, koja se sprovodi na teritoriji Republike Srpske i BiH, u radu sa mladićima i djevojkama, pokazala se kao veoma uspješna u promociji zdravih stilova života i stvaranja zdravog i prosperitetnog okruženja za mlade.

Share this post
FaceBook  Twitter