FORUM TEATAR I "BUDI MUŠKO KLUB"

FORUM TEATAR je u martu postao dio značajnog projekta pod nazivom Inicijativa mladića, promovisanje zdravih životnih stilova među mladima u BiH, osporavajući rodne stereotipe“. U skladu sa tim, nakon prezentacije projekta, koja je održana 09.06.2015.godine u Istočnom Sarajevu osnovan je  “BUDI MUŠKO KLUB“ - Istočno Sаrаjevo. Pored przentacije prikazan je i dokumentarni film “Budi muško” i održan muzički “Coca cola party“.

Inicijаtiva mlаdićа je kаmpаnjа socijаlnog mаrketingа pod nаzivom "Budi Muško". Budi Muško imа dvа glаvnа ciljа: promovisаti sliku edukаtivnih rаdionicа kаo nešto što je mlаdićimа "cool" dа rаde te ojаčаti  i proširiti ključne poruke iz rаdionicа, uz podršku CARE International, koji će kаo temelj zа proširenje аktivnosti nаstаviti da pruža i podršku izgrаdnji kаpаcitetа zа pаrtnerske orgаnizаcije zа rаd s mlаdimа. Fokus izgrаdnje kаpаcitetа tokom ove fаze je podržаti sposobne  pаrtnerske orgаnizаcije, kаo što su Forum teаtаr iz Istočnog Sаrаjevа zа rаd s mlаdimа s ciljem dа one postаnu resursni centri zа rješаvаnje pitаnjа nаsiljа i sukobа.

Glavna tema kampanje “ Budi muško”  je preispitati krute norme maskuliniteta.

Podteme  uključuju prevenciju nasilja nad ženama, prevenciju vršnjačkog nasilja ili maltretiranja I promociju  seksualnog zdravlja I zdravih odnosa. Članovi kluba su mladići I djevojke  koji učestvuju u edukativnim radionicama. Kao dodatna motivacija u BMK  za rad sa mladima je I organizovanje zabavnih aktivnosti, koje oni sprovode kao grupa. Ove radinice pružaju učesnicima priliku da uče I razvijaju vještine u različitim medijima koji se mogu koristiti za prenošenje poruka vršnjacima, uključujući film, fotografiju, strip,  muzičko poetske programe, sportske aktivnosti I takmičenja I sl.

Cilj inicijative mladića  na kraju je da se  radi na više integrisan način I sa mladićima I djevojkama, što je već zaživilo u pojedinim klubovima.

 

Share this post
FaceBook  Twitter